Odhumusowanie drogi

Trwają pracę nad odhumusowaniem drogi.