Odhumusowanie drogi

Trwają prace nad odhumusowaniem drogi.