Odhumusowanie stanowisk archeologicznych

W dalszym ciągu trwają pracę związane z badaniami archeologicznymi. Dalsze prace uwarunkowane są warunkami atmosferycznymi.